Objavljen Javni poziv – Potpora male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivredom gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija je 06. ožujka objavila javni poziv za potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu, a poziv traje do 05. svibnja. Cilj poziva je ulaganje u materijalnu imovinu s ciljem povećanja i unapređenja stočarske, voćarske, vinogradarske, povrtlarske i ratarske proizvodnje.
Prihvatljivi korisnici su profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3000 Euro, poljoprivredno gospodarstvo upisano u Registar poreznih obveznika i koje ima podmirene obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji (provjeru će izvršiti po službenoj dužnosti Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu nakon zaprimanja zahtjeva).

Korisnici potpore male vrijednosti koji podnose zahtjeve moraju imati sjedište i proizvodne kapacitete na području Koprivničko-križevačke županije. Red prioriteta korisnika potpore male vrijednosti je kako slijedi;

1. Stočarska proizvodnja,

2. Voćarska, vinogradarska i povrtlarska proizvodnjom,

3. Ratarska proizvodnja.

Intenzitet potpore male vrijednosti iznosi 30% od ukupno prihvatljivih troškova bez poreza na dodanu vrijednost, a korisnik potpore može ostvariti maksimalni iznos do 6.636,00 Eura u 2023. godini.

Više pročitajte na linku.

 

Odgovori