Javna priznanja Grada Križevaca

Gradsko vijeće je na svojoj 13. sjednici donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja, a dobitnici su:

Plaketa Grada Križevaca pripala je:

Tanji Baran za izniman doprinos u očuvanju i promociji bogate baštine Križevaca i križevačkog kraja.

Priznanja Grada Križevaca pripala su:

Danijeli Zagorec za višegodišnje uzorne uspjehe u odgojno-obrazovnom radu te izniman doprinos u unaprjeđenju kulturnog i društvenog života Grada Križevaca.

Mažoretkinjama Grada Križevaca za uspješan dugogodišnji rad te promicanje ugleda Grada Križevaca u Hrvatskoj i šire.

Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koprivničko-križevačke županije u Križevcima uz desetu obljetnicu kontinuiranog i predanog rada na promicanju znanosti i znanstvenoistraživačkog rada.

Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca:

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bukovje uz sedamdesetu obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

 

Odgovori