Nadzor brzine na području Koprivničko-križevačke županije

Policijska uprava Koprivničko-križevačke županije izvijestila je kako će u petak, 02. travnja vršiti nadzor brzine na državnoj cesti D2 Budančevca – Kloštar Podravski od 5 do 7 sati, na županijskoj cesti D41 Carevdar – Sokolovac od 09 do 11 sati te na županijskoj cesti ZC1001  Križevci – Kalnik od 16 do 18 sati.

Iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke napominju da postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti prometa.

Odgovori