Grad Križevci i ove godine subvencionira kamatu na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu

Grad Križevci subvencionirat će zainteresiranim poljoprivrednicima kamatu na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu. Svi zainteresirani subjekti koji imaju sjedište na području grada Križevaca, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Križevcima mogu se javiti na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2023. godini. Namjera kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2023. godini pa će se tako kreditirati nabava sjemena, presadnica (za povrtlarske kulture), zaštitnih sredstava i gnojiva za sjetvu ratarskih i povrtlarskih kultura. Najmanji iznos kreditiranja je 665,00 eura, a najveći 66.360,00 eura.

Kamatna stopa iznosi maksimalno 5,9% godišnje, fiksno, za cijelo razdoblje otplate kredita, a Grad Križevci subvencionira kamatnu stopu u iznosu od 3,00 postotnih bodova godišnje, fiksno.

Rok za podnošenje prijava je 25. svibnja dok se više detalja oko poziva nalazi na stranici
www.krizevci.hr.

Foto: Grad Križevci

Odgovori