Visoko gospodarsko učilište pridružuje se 17. Tjednu cjeloživotnog učenja

U suradnji sa Zakladom za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” u sklopu EU projekta SPARK, na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima održat će se niz predavanja i radionica kojima će se studentima prenijeti principi i metode za osmišljavanje inovativnih ideja i kreativnih rješenja primjene STEM-a za dobrobit lokalne zajednice.

Organizator radionica i predavanja je Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, a ciljana skupina su studenti Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Radionice i predavanja će se održavati od 17. do 23 travnja.  

Događanje se organizira kao projektna aktivnost u sklopu EU projekta „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“, koji se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Trajat će dvije godine i ukupna vrijednost mu je 2.907.579,89 kuna. Stajališta izložena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Serija predavanja i radionica za fokus skupine potencijalnih inovatora – studenata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, kojima će se prenijeti principi i metode te podučiti o alatima i opremi za osmišljavanje inovativnih ideja i kreativnih rješenja primjene STEM-a za dobrobit lokalne zajednice. Najzrelije razrađene ideje Zaklada „Volim Križevce“ će, po završetku ovog projekta, razmotriti za financijsku podršku putem uspostavljenog istraživačkog fonda „Kiepach“ kako bi se u budućnosti mogle implementirati i koristiti u lokalnoj zajednici.

Prijave na događanja su moguće do 14. travnja do 12 sati na mail adresu ksvrznjak@vguk.hr 

 

Terminski plan – raspored aktivnosti
RB. Datum aktivnosti Vrijeme aktivnosti Naziv aktivnosti Opis aktivnosti
1. ponedjeljak

17. 4. 2023.

16:00-17:30

(16:00-16:45; 16:45-17:30)

  • Osnove digitalnog volontiranja (predavač: mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el.), online
  • Platno poslovnog modela (predavač: doc. dr. sc. Robert Pašičko, dipl. ing. el.), online
1. termin (dva školska sata) predviđen je za uvodna predavanja o osnovama digitalnog volontiranja te primjeni platna poslovnog modela, kako bi polaznike naučilo o pristupima i alatima za digitalne inovacije.
2. utorak

18. 4. 2023.

16:00-17:30

(16:00-16:45; 16:45-17:30)

  • Otpornost lokalnih zajednica (predavačica: Ivana Dubravec, mag. ing. geol.), online
  • Poticanje digitalne kreativnosti (predavač: Ivan Ivanović, dipl. ing. arh.), online
2. termin (dva školska sata) predviđen je za predavanje o rješenjima za postizanje otpornosti lokalnih zajednica te o poticanju digitalne kreativnosti te predavanje, kako bi inspiriralo polaznike za dobivanje ideja.
3. srijeda

19. 4. 2023

16:00-17:30

(16:00-16:45; 16:45-17:30)

  • Psihološka otpornost u doba krize (predavačica: Ivana Kulko, mag. psych.), online
  • Uvod u rad projektnih timova (predavač: mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el.), online
3. termin (dva školska sata) predviđen je predavanje o psihološkoj otpornosti u doba krize te za uvodno predavanje o radu projektnih timova, kako bi osnažilo polaznike za kvalitetan projektni rad.
4. petak

21. 4. 2023.

13:00-14:30

(13:00-13:45; 13:45-14:30)

  • Rad u projektnim timovima 1 (voditelj: mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el.), uživo
  • Rad u projektnim timovima 2 (voditelj: dr. rer. nat. Andrej Dundović, dipl. ing. phys.), uživo
4. termin (dva školska sata) predviđen je za praktičan rad polaznika organiziranih u projektne timove, koji tom prilikom razrađuju svoje projektne ideje primjene STEM-a u kontekstu dobrobiti lokalne zajednice Križevaca.
5. subota

22. 4. 2023.

10:00-11:30

(10:00-10:45; 10:45-11:30)

  • Predstavljanje projektnih ideja 1 (voditelj: mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el.), uživo
  • Predstavljanje projektnih ideja 2 (voditelj: dr. rer. nat. Andrej Dundović, dipl. ing. phys.), uživo
5. termin (dva školska sata) predviđen je za predstavljanje projektnih ideja koje su razradili polaznici organizirani u projektne timove, vezanih uz primjenu STEM-a u kontekstu dobrobiti lokalne zajednice Križevaca.

 

Odgovori