Nadzor brzine na području Koprivničko-križevačke županije

Policijska uprava Koprivničko-križevačke županije izvijestila je kako će u ponedjeljak, 17. travnja vršiti nadzor brzine na cesti Starigrad – Jagnjedovec  od 06 do 09 sati, državnoj cesti D28 Markovac Križevački – Sveti Ivan Žabno  od 14 do 16 sati i na državnoj cesti D43 Đurđevac – Rakitnica od 09 do 13 sati.

Iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije napominju da postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti prometa.

Odgovori