Nadzor brzine na području Koprivničko-križevačke županije

Policijska uprava Koprivničko-križevačke županije izvijestila je kako će u četvrtak, 20. travnja vršiti nadzor brzine na državnoj D22 Bukovje – Gornja Rijeka od 10 do 14 sati, na županijskoj cesti ZC2149 Koprivnica – Koprivnički Bregi od 18 do 20 sati i županijskoj cesti ZC2184 Đurđevac – Grkine od 17 do 19 sati.

Iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije napominju da postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti prometa.

Odgovori