Nadzor brzine na području Koprivničko-križevačke županije

Policijska uprava Koprivničko-križevačke županije izvijestila je kako će u utorak, 2. svibnja vršiti nadzor brzine na državnoj cesti D41 Drnje – Peteranec od 14 do 17 sati, na državnoj cesti D43 Rakitnica – Šemovci od 17 do 20 sati i županijskoj cesti ZC 2089 Apatovec – Križevci od 07 do 10 sati.

Iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije napominju da postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti prometa.

Odgovori