Udruga “HERA” Križevci obilježila Međunarodni dan žena

Dana 8. ožujka slavi se Međunarodni dan žena, a tom prigodom je Udruga “HERA” Križevci priredila poklone za sugrađanke.

Predsjednica Udruge “HERA” Križevci, Marina Švagelj Jažić govorila je o stogodišnjem dostignuću žena, ali je naglasila da borba za prava još uvijek traje.

“Današnja akcija je u sklopu kampanje “Za nasilje nema opravdanja”. Žene još uvijek nisu dovoljno zaštićene kada je u pitanju nasilje, a posebno bih izdvojila obiteljsko nasilje. U većem broju one su žrtve, čak i uz sva prava i zakonodavni okvir. Nažalost, u praksi još nismo dostigli ono što bi trebali u području zaštite. Stoga je ova kampanja usmjerena na problematiku obiteljskog nasilja, ali isto tako i na informiranje građana i građanki o njihovim pravima. Kampanja je dio europskog projekta “Novi početak”. Provodi ga Koprivničko-križevačka županija u suradnji s Udrugom Hera Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Osnovni cilj projekta je uspostavljanje sustavne zaštite žena žrtava obiteljskog nasilja i njihove djece. To se postiže uz uspostavu sustavne zaštite, odnosno smještaja za žene žrtve obiteljskog nasilja na području Koprivničko-križevačke županije. Do 2021. godine županija nije imala ovu uslugu, a prema preporuci Europske unije zahtijevalo se da svaka županija u Republici Hrvatskoj ima: uslugu smještaja, uslugu S.O.S. telefona i savjetovalište. To sve je nužno kako bi žrtve dobile direktnu pomoć, pravno savjetovanje i psihosocijalnu pomoć i tako se ekonomski osamostalile, ojačale samopouzdanje i samopoštovanje. To je ključ kako bi izašle iz nasilja i pronašle sigurno mjesto za život sebi i svojoj djeci”, izjavila je Marina Švagelj Jažić.

Zastrašujuća je i informacija da je broj žrtava obiteljskog nasilja porastao u odnosu na prethodne godine, a kao ključno razdoblje porasta se bilježi vrijeme pandemije koronavirusa.

“Mnoge institucije za vrijeme lockdowna su bile zatvorene pa zbog toga žrtve obiteljskog nasilja nisu imale mogućnost tražiti pomoć, podršku ili zaštitu. One su bile zatvorene sa svojim zlostavljačima i nisu mogle pronaći vrijeme ili pogodan trenutak da potraže pomoć. Od rujna 2022. godine, dogodio se veliki ‘boom’, u toj godini imale smo preko 300 poziva samo na S.O.S. telefonu. Od tog broja, čak 60% osoba nam se po prvi puta javilo – to vam dovoljno govori. Od 6. travnja 2021. godine do kraja 2022. godine sklonište je zatražilo 23 žena i 28 djece, riječ je dakle o periodu od godine i pol. U savjetovalište nam se prošle godine javilo 109 žena, tu nije riječ samo o ženama s našeg područja, već i o drugim županijama”, istaknula je predsjednica Udruge Hera Križevci.

Za kraj je Marina Švagelj Jažić istaknula da je vidljivost presudna za one koji proživljavaju bilo kakav oblik nasilja, kako bi dobili potrebne informacije i shvatili da postoji izlaz. Uz to, spomenula je dobru suradnju s institucijama koje su se u potpunosti otvorile i ubrzale sustav podrške, čime sada postupci idu brže nego prije. Bitno je odvažiti se i potražiti pomoć i podršku.

 

 

Odgovori