[FOTO/VIDEO] Radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

Obišli smo radove na rekonstrukciji postojećeg i izgradnjai drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica. Izvođač radova je tvrtka Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. Turski konzorcij izgradio je naselje za radnike na području Poduzetničke zone Gornji Čret.

Projekt je sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) – sektor prometa. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 350 milijuna eura (bez PDV-a).

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 sklopljen je 6. listopada 2016. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture.

Projektom se izvode radovi na dogradnji drugoga kolosijeka i rekonstrukciji postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici jer se na tom dijelu radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavina. Ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti će se sa 43,2 km na 42,6 km.

U sklopu projekta predviđeni su rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica, izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje, rekonstrukcija četiri stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac,  izgradnja novog stajališta Peteranec te prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište, izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje, izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika, izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge, radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima, radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu također.

Obišli smo radove na kolodvoru Križevci, radove u Ulici Ljudevita Modeca, radove na nadvožnjaku Vuk kod mjesta Lemeš, radove na rekonstrukciji stajališa Majurec, Kloštar Vojakovački i Cerevdar te u Donjari.

Odgovori