Na sjednici Gradskog vijeća prihvaćen rebalans proračuna Grada Križevaca

Danas je održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. Gradonačelnik Mario Rajn predložio je rebalans proračuna Grada Križevaca za 2023. godinu. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2023. godinu ukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci povećani su za 1.869.200,00 eura te novi plan iznosi 23.469.769,18 eura.

Povećanje proračuna odnosi se jednim dijelom na Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2023. godinu u ukupnom iznosu 9.804.059,19 EUR, a ovim Izmjenama i dopunama povećane su za 1.867.200,00 eura. Cjelokupni iznos povećan je na podskupini 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a za projekte obnove Osnovne škole ”Ljudevita Modeca” i Osnovne škole ”Vladimira Nazora” za ukupno 1.231.435,87 eura. Za obnove zgrada Gradske uprave i Gradskog muzeja Križevci dolazi 817.000,00 eura, a za obnovu cesta i mostova 935.200,00 eura. U stavci za obnovi cesta i mostova projekt obuhvaća obnovu nerazvrstanih cesta i mostova na području Grada Križevava i to u samom gradu Križevcima te naseljima Apatovec, Kostadinovac, Ivanec Križevački, Prikraj Križevački, Kloštar Vojakovački i Vojakovac.

Gradski vijećnik Denis Maksić u raspravi osvrnuo se na rad članova mjesnih odbora i gradskih četvrti te uputio prijedlog da se članovima osigura naknada kako bi ih potaknuli na aktivnost i bolji rad.

Donijeta je Odluka o podijeli financijskih sredstava križevačkim Udrugama, gradski vijećnik Antonio Sirovec istaknuo je kako su se sredstva nažalost smanjila.

“Nažalost trenutni proračun se ne može mijenjati te ćemo u idućem proračunu gledati i planirati veća sredstva za križevačke Udruge. Udruge su dobile manje novaca, zato što su se pojavile nove Udruge, a financijska sredstva ostala su ista” – ističe zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško.

Gradski vijećnik Dejan Pernjak postavio je pitanje “Što je s cestovnom infrastrukturom na Posrednjem putu?”

“Nažalost imamo nekoliko stvari koje se moraju premjestiti, a u pitanju je infrastruktura Hrvatskog Telekoma. Dok se problem s operaterom riješi, tek onda možemo dobiti sve dozvole i krenuti u asfaltiranje” – odgovorio je zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško.

 

 

Odgovori