Grad Križevci kupio zemljište u vlasništvu Vodnih usluga za izgradnju velike fotonaponske elektrane

U kino dvorani Kina Križevci jučer je održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj su vijećnice i vijećnici razmatrali 13 točaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu našla se i točka o izgradnji velike fotonaponske elektrane na parceli u Bjelovarskoj ulici, blizu vodocrpilišta, gdje su vijećnici Gradskog vijeća Grada Križevaca donijeli Odluku o davanju suglasnosti Gradu Križevcima za prijavu na javni natječaj i kupnju nekretnina u vlasništvu Vodnih usluga d.o.o.

Riječ je o zemljištu koje se nalazi u trećoj vodnozaštitnoj zoni pa se stoga ni ne može koristiti u poljoprivredne ili građevinske svrhe, no, kako je pojasnio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, u istom području je sukladno mišljenju Ministarstva omogućeno građenje solarnih elektrana.

Odgovori