Danas obilježavamo Svjetski dan djece

Svjetski dan djece, koji obilježavamo 20. studenoga, prilika je da se prisjetimo obećanja koje smo dali prije više od trideset godina – obećanja stvaranja svijeta po mjeri djeteta.

Ujedinjeni smo u želji da svako dijete ima priliku rasti, učiti, razvijati svoje talente i sposobnosti, te odrastati u sigurnom i zaštićenom okruženju.

Datum obilježavanja Svjetskog dana djece nije slučajan – upravo 20. studenoga 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda. Konvencija postavlja univerzalne standarde kojima se države obvezuju jamčiti prava svakom djetetu. Potpisalo ju je 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum u povijesti međunarodnih ljudskih prava.

Ovaj dan podsjeća nas da smo obećali da će djeci biti osigurana jednaka prava, te da ćemo činiti sve kako bismo ih zaštitili i omogućili im pravo na preživljavanje, razvoj, učenje i ostvarivanje punog potencijala, bez ikakve diskriminacije. Svjetski dan djece podsjeća nas na važnost trajnog zalaganja za dobrobit najmlađih članova našeg društva.

Foto:Pixabay

Odgovori